PANELLER

AÇILIŞ GÜNÜ  

 17 Ağustos 2009, Pazartesi- Büyük Salon

03:45 

PANEL :  “TÜRKİYE YARIN OLACAK BİR AFETE HAZIR MISIN?”

Panelin amacı, ülkenin dört bir yanından gelen katılımcılara geçen 10 yılda yapılanlar ve yakın gelecekte yapılacaklar konusunda görüşlerini ayrıntılı olarak paylaşma olanağı sağlamaktır.

Başkan: Prof. Dr. Sezer Şener KOMSUOĞLU, Kocaeli Üniversitesi Rektörü

Konuşmacılar:

 • Hasan İPEK, Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı
 • Mustafa TAYMAZ, Afet İşleri Genel Müdürü
 • Tekin KÜÇÜKALİ, Türk Kızılayı Genel Başkanı
 • Mustafa KUMLU, TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Başkanı
 • Rifat HİSARCIKLIOĞLU, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı
 • Oğuz GÜNDOĞLU, TMMOB İkinci Başkanı
 • Dr. Feride Bilgehan AKSU, TTB İkinci Başkanı
 
1. GÜN

18 Ağustos 2009, Salı- Büyük Salon

11:00

Büyük Salon

PANEL 1 : “MEVCUT YAPI STOĞUNDA DEPREM İÇİN TASARIM”

“Uluslararası Deprem Sempozyumu Kocaeli 2009” kapsamındaki etkinlikler içinde yer alan ve 7-16 Ağustos 2009 tarihleri arasında “Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi” yürütücülüğünde, “NURUS Ofis Mobilyaları San. ve Tic. A.Ş.” ve “TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi” ana sponsorluğunda düzenlenen  “Mevcut Yapı Stokunda Deprem (öncesi) İçin Tasarım” konulu yaz atölyesi çalışması yapılacaktır. Bu atölye çalışması sonucunda elde edilecek veriler; sempozyumda sunularak, katılımcıların bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Sunumun ardından yapılacak panelde farklı disiplinlerin, atölye sonucunda elde edilen verileri kendi bakış açılarıyla değerlendirmesi ve tartışması sağlanacaktır.

Başkan:  Tevfik İLTER, Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi

Konuşmacılar:

 • Murat ULUĞ, Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fak., Mimarlık Bölümü
 • Erbil ÖZTEKİN, İnşaat Mühendisi/Teknik Danışman
 • A. Günkut BARKA, Türkiye Prefabrik Birliği, Teknik Komite Başkanı
 • Şevket ÖZDEN, Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fak. ,İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • Renan GÖKYAY, NURUS GRUBU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

16:00

Büyük Salon

PANEL 2: DOĞAL AFETLERİN TOPLUMSAL, EKONOMİK ve PSİKOLOJİK BOYUTU

Doğal ve insan kaynaklı afetler, kuzey-güney, gelişmiş- az gelişmiş, zengin-fakir ve benzeri ayrımlar yapmaksızın tüm dünya ülkelerini etkilemektedir. Yaşanan afet sonrasında bölgenin yeniden yapılandırılması ve yaraların sarılması noktasında üç önemli aktör karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki devlet, ikincisi Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) ve sonuncusu ise toplumun kendisidir. Marmara Depremi özelinde Türkiye’de afet ve afet yönetiminin tartışılacağı bu panelde, bahsi geçen depremin ekonomi politiği, sosyal devlet uygulamaları, afet sonrası rant mekanizmaları, dünya genelinde yaşanan afetlerde ülkelerin kazandığı deneyimler ile bu süreçte üniversitenin (özellikle sosyal bilimcilerin), ulusal ve uluslararası STK’ların ve medyanın oynadıkları rol tartışılacaktır.

 
 Başkan:
   Z. Gönül BALKIR, Kocaeli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dekanı

 Konuşmacılar:

•        İnci USER, Marmara Üniversitesi

•        Melek GÜNDOĞAN, KADAV

•        Gürhan ERTÜR, Açık Radyo

•        Veli DUYAN, Ankara Universitesi

•        Beril TUFAN, Hacettepe Üniversitesi

2. GÜN

19 Ağustos 2009, Çarşamba- Büyük Salon

09:00

Morfoloji Binası -Anadolu Salonu

PANEL 3: TÜRKİYE’DE AFET RUH SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARININ 10 YILI

Bu panelde, 1999 Marmara Depremi’nden bu yana Türkiye’de afet ruh sağlığı alanında yapılan araştırmalar gözden geçirilerek, 10 yıl içerisinde gelinen nokta değerlendirilecektir. Hem yetişkinlerin hem de çocuk ve ergenlerin yer aldığı örneklemlerle yürütülen çalışmaların ele aldıkları konular, alana katkıları ve sınırlılıkları tartışılacak; afetlere yönelik psikososyal planlamalar açısından doğurguları ele alınmaya çalışılacaktır. Bu gözden geçirmeyle birlikte ortaya çıkacak olan bütüncül tablo göz önüne alınarak, bundan sonraki araştırmalar için bazı öneriler sunulacaktır.

 
Başkan: 
Tamer AKER, Kocaeli Üniversitesi, SBE Ruhsal Travma ve Afet Çalışmaları Birimi


Konuşmacılar: 

·         Banu YILMAZ, Ankara Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

·         Ilgın GÖKLER-DANIŞMAN, Maltepe Üniversitesi , Psikoloji Bölümü

11:00

Büyük Salon

PANEL 4: İZMİR İL SAĞLIK HİZMETLERİ AFETLERE HAZIRLIK PROGRAMI

‘‘İzmir İli Sağlık Hizmetleri Afetlere Hazırlık Programı’’ Temmuz 2007 tarihinde, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Acil Tıp Derneği’nin ortak projesi olarak uygulamaya konmuştur. İzmir İl Valiliğince desteklenen programın, Tıbbi Acil Durum Yönetimi, Hastane Afet Planlaması ve Afet Tıbbı başlıklarına ait eğitim hedefleri, içerikleri ve gelinen son  noktadaki sonuçları katılımcılarla paylaşılacaktır.

Başkan:    Hasan ODABAŞIOĞLU, TATD Afet Komisyonu Başkanı

Konuşmacılar:  

 • Aslıhan YÜRÜKTÜMEN, Tıbbi Acil Durum Yönetimi
 • Özge DUMAN ATİLLA, HAP
 • Emine BARIŞ, Afet Tıbbı

16:00

Büyük Salon

PANEL 5: DEPREMDE HASTANELERDEN NE BEKLİYORUZ?

Depremler ani ve oldukça yıkıcı etkileri nedeniyle sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açmaktadır. Bu panel, hastanelerin deprem sonrası artmış hasta yüklerini ve rutin işleyiş dönmelerindeki güçlükleri göz önünde bulundurarak, farklı disiplinlerin hastanelerden beklentilerini kendi  bakış açıları doğrultusunda değerlendirmek, tartışmak ve yaşanan sorunlara yönelik olası çözüm önerilerini katılımcılarla birlikte ortaya koyabilmek amacıyla, düzenlenmektedir.

Başkan:    Rıdvan ATİLLA, Türkiye Acil Tıp Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı

Konuşmacılar: 

 • Murat ERSEL
 • Turhan SOFUOĞLU,  Acil Ambulans Hekimleri Derneği Başkanı
 • Süheyla SEZAN, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
 • Dr. Özlem SARIKAYA , Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi